Kuşaklar Yada Ayvalık Yaşantısı MOBI Ô Kuşaklar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Kuşaklar Yada Ayvalık Yaşantısı ❰Reading❯ ➻ Kuşaklar Yada Ayvalık Yaşantısı Author Ahmet Yorulmaz – Buyprobolan50.co.uk Ahmet Yorulmaz n Sava n ocuklar kitab n n devam niteli inde olan Ku aklar ya da Ayval k Ya ant s Milli M cadele nin hemen ard ndan T rkiye ile Yunanistan aras nda kar l kl n f s de i imini ama layan v Ahmet Yorulmaz n Sava n ocuklar kitab n n devam niteli inde olan Ku aklar ya da Ayval k Ya ant s Milli M cadele nin hemen ard ndan T rkiye ile Yunanistan aras nda kar l kl n f s de i Kuşaklar Yada Kindle - imini ama layan ve ad na m badele denen b y k olaydan bir ba ka kesit sunuyor Sava n ocuklar n n kahraman Girit m badili Aynakis Hasan bu roman nda da n plandad r ama bu kez Girit alkant s ndan sonra ana yurtta yerle ti i Ayval k ta ba ka bir toplumsal siyasal ve ekonomik m cadelenin i inde bulur kendini.

  • 223 pages
  • Kuşaklar Yada Ayvalık Yaşantısı
  • Ahmet Yorulmaz
  • Turkish
  • 13 June 2015
  • 975140861X

About the Author: Ahmet Yorulmaz

Ahmet Yorulmaz Ayval k T rk gazeteci yazar ve evirmen zmir stanbul ve Ayval k ta gazetecilik yapt Edebi ya am na a da Yunan Edebiyat evirileriyle ba lad nce k sa hik ye ve iir sonras nda ocuk kitaplar ve Kuşaklar Yada Kindle - roman evirileri yapt Ayval k ta ancak sekiz ay ya atabildi i bir gazete kard te Geylan Kitabevi ni kurdu y l aral ks z kitap l k yapt ktan sonra yazabilmek ve evirebilmek amac yla emekli oldu.