!!> PDF / Epub ☆ Beton i svici ✪ Author Oskar Davičo – Buyprobolan50.co.uk

Beton i svici Amazing Book, Beton I Svici Author Oskar Davi O This Is Very Good And Becomes The Main Topic To Read, The Readers Are Very Takjup And Always Take Inspiration From The Contents Of The Book Beton I Svici , Essay By Oskar Davi O Is Now On Our Website And You Can Download It By Register What Are You Waiting For Please Read And Make A Refission For You


12 thoughts on “Beton i svici

  1. says:

    ovjek je ak 3 puta dobijao NIN ovu nagradu, a po tome je jedinstven To mo e zna iti samo tri stvari ili je Davi o odli an pisac, ili je pisao hvalospjevno o jugoslovensko socijalisti kim temama pa je guran od strane vlasti, ili oboje.Ovo je prvo njegovo djelo koje sam itao Prije nego to sam po eo, o ekivao sam partizanske ili ranojugoslovenske teme u ovom romanu i nisam puno ni pogrije io Ovo je roman koji prikazuje i hvali radni ku snagu u Jugoslaviji Nije lo a knjiga, ali ni ta posebno Na momente malo zamorna, ne zna ni kad je java ni kad je san, opisi znaju biti predugi, sagovornici nekad imaju dijaloge kao da su na drogamaDopao mi se dio kad jedan radnik la e kako je on jedini pre ivio Titanik, i ne samo to, ve je te no i na brodu uspio povaliti ameri ku kraljicu koja mu je naletima seksualnog uzbu enja uzvikivala iveli jugoslovenski mu karci.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *