Folktro från förr Kindle à Folktro från Epub /


Folktro från förr ❰Reading❯ ➼ Folktro från förr Author Ebbe Schön – Buyprobolan50.co.uk lla vet hur älvor tomtar och troll ser ut Men vad är vättar vittror mylingar och lyktgubbar Ebbe Schön ger oss en utförlig redogörelse för de olika festerna och märkesdagarna och deras ursprun lla vet hur älvor tomtar och troll ser ut Men vad är vättar vittror mylingar och lyktgubbar Ebbe Schön ger oss en utförlig redogörelse för de olika festerna och märkesdagarna och deras ursprung men framför allt en spännande skildring av all den skrock och magi som i hög grad har förknippats med arbetet och festerna.


1 thoughts on “Folktro från förr

  1. Annica Johansson Annica Johansson says:

    I borrowed this book from the local library but I need to buy this book It's full of anecdotes and stories from back when the world was full of the unseen and the forrest were inhabited with trolls goblins and gnomes I really like the tone and the soft tone it's a mellow sort of story telling that is uite uncommon these days and it's soothing to read I like his style


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *