Бяла приказка MOBI º


  • 238 pages
  • Бяла приказка
  • Александър Геров
  • Bulgarian
  • 14 May 2016

1 thoughts on “Бяла приказка

  1. NeDa NeDa says:

    Рамка на прозорецО как мразя този прозорецна който седиш самаи гледаш пълзящите хораиз вечерната тъмаДа съм рамката искам тазина която облягаш ръцеТа така цяла нощ да те пазис трепет дървеното ми сърцеМатематическа поетична формула значи нито един образ да не може да се промени нито една дума да се замени всички те да са в желязна верига цялата конструкция на стихотворението да е ненакърнима Това е сложен творчески процес който твърде рядко се отдава на нас пишещите братя Защото поетът си служи с думи а думите са станали с течение на хилядолетията много капризни Когато едно стихотворение се осъществи в математическа поетична формула то става самостоятелна ценност независимо дали някой го харесва или неВ стихосбирката на Калина Ковачева намирам осем стихотворения които почти са сведени до такава формула и това е многоИз предговора към Трябва да те има 1970


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Бяла приказка[Reading] ➽ Бяла приказка Author Александър Геров – Buyprobolan50.co.uk Това уникално издание е не само сериозна антология от творби на Александър Геров но е и до обогатено с писма д Това уникално издание е не само сериозна антология от творби на Александър Геров но е и до обогатено с писма до съпругата му и спомени за поета Особено интригуващо четиво са никому неизвестните досега писма при поглъщането на които се изпитва странно смущение едва ли не гузност пред трогателната искреност и детската чистота на Геров с която разгръща пред нас своя годишен живот с Тамара събран само в ръкописни страници Интервютата и спомените на места вървят почти като повествование другаде поемат в критико аналитична посока за да уловят чудатия и противоречив образ на поета с цялата му ранимост суетност наивитет прямотаПри наредбата си Марияна Фъркова обекти на нейните литературни занимания са и такива отличителни за културата ни фигури като Борис Делчев и Иван Пейчев е показала не само познаване и добросъвестно изследване на цялостното му творчество но е постигнала и особен вътрешен вървеж своеобразно преливане и наслагване на текстоветеВ богатия справочен апарат полезен и за ученици и за студенти са включени досега неиздирени дати на написване на някои стихотворения животописна бележка справка за излезлите му книги както и сведение за по интересни публикации в периодичния печатДимитър ТаневАлександър Геров Бяла приказка съставител Мариана Фъркова ИК „Фън Тези С цена лвГеров винаги правеше сам своите антологии в поредицата издания с едно и също заглавие Най хубавото; затова е рисково да се заемеш с подобен тип съставителство Подборът на Мариана Фъркова издържа това трудно сравнение плюс някои текстове възможни само post mortem като колекцията писма до Тамара например Книгата прави впечатление и с богатия си справочен апарат както и с включените спомени за поетаИз „Литературен вестник”.