Teokrasi ve Laiklik ePUB ☆ Teokrasi ve ePUB ´

Teokrasi ve Laiklik [Reading] ➿ Teokrasi ve Laiklik Author Niyazi Berkes – Buyprobolan50.co.uk İslam ülkeleri arasında Türkiye modern değişmeler açısından İslam dininin durumu ile ilgili özel yanlar gösteren bir ülkedir Bu değişmeler sürecinin başlangıçları XVII yüzyıla de İslam ülkeleri arasında Türkiye modern değişmeler açısından İslam dininin durumu ile ilgili özel yanlar gösteren bir ülkedir Bu değişmeler sürecinin başlangıçları XVII yüzyıla değin gider; XIX yüzyılda hızlanır; XX yüzyıl başlarından sonra radikal bir nitelik kazanır Bu değişme sürecinin getirdiği sonuçlar en aşağı iki yan açısından kendine özgü ayrılıklar gösterir Bunların birincisi bu değişimin özünde laikleşme yönüne doğru olmasıdır İkincisi süren değişme akımının yönünün Batılılaşmaya doğru olmasıdır Başka bir deyişle Türkiye'deki değişme en sonunda laiklik ilkesinin yerleşmesiyle sonuçlanmıştır Türkiye siyasal toplumsal ve kültürel kuruluşlarına İslam dini Teokrasi ve ePUB ´ ilkelerine göre biçimler vermeyi bırakmış; onun yerine Batı modern toplumsal ve siyasal sistemini örnek edinmiştir Kolayca görülebileceği gibi bu iki yöneliş birbiriyle yakından ilgili olan iki süreçtirTeokrasi ve Laiklik'de Niyazi Berkes'in dinsel konulardaki araştırmaları incelemeleri yer alıyor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *